Hotel Project Specialist Academy-TYLKO DLA STUDENTÓW SGTiH*
Termin
2019-10-19 - 2019-12-08 To enroll to an event you need to logon
Event enlist dates
2019-09-10 - 2019-10-07
You can resign in due date
2019-10-07
Lokalizacja
Grupa Uczelni Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3 ( koło stacji metra Stokłosy)
Koszt za uczestnika
Bezpłatne
Grupa docelowa

DLA KOGO?

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Tourism Education of the Future - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji” skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

 

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 1. Wejdź na stronę: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
 2. Wybierz interesującą Cię ścieżkę szkoleniową
 3. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/c67df31c-e8b8-44eb-86fe-4c7dc76bbe16/3.5SGTiR_UMOWA_SZKOLENIOWA.pdf i przeczytaj Regulamin https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7bfc6203-ddae-4ca6-89e2-9941675cbb3f/REGULAMIN.pdf
 4. Przekaż niezwłocznie podpisane dokumenty do Biura Projektów, Parter, Hol Główny, pokój G1

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział tylko w 1 ścieżce szkoleniowej w ramach projektu Tourism Education of the Future - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji”

Zakres tematyczny szkolenia

* Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

 Nazwa Ścieżki Szkoleniowej

    Nazwa szkolenia/szkolenia certyfikowanego/warsztatu

         Terminy

  Godziny udzielenia     wsparcia
  (w każdym dniu)

Hotel Project Specialist Academy

 

Efektywne kierowanie i motywowanie zespołu

    
19-20.10.2019
  

9.00-16.00

Prince2® Foundation 2017

 09-10.11.2019
23.11.2019

9.00-16.00

Agile dla kierowników projektów

07-08.12.2019

9.00-16.001. Szkolenie certyfikowane "PRINCE2® Foundation"

Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:
 • zasad PRINCE2® i uzasadnienia biznesowego
 • produktu końcowego
 • zarządzania strategicznego projektem
 • jakości, planów, ryzyk w projekcie
 • sterowania i zakończenia etapu oraz dostarczania produktów
 • zamykania projektu
2. Warsztat "Efektywne kierowanie i motywowanie zespołu"
Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:
 • definiowania znaczenia wizji, misji i wartości
 • zaangażowania pracowników w odniesieniu do strategii organizacji, teorii  motywacyjnych, stylów przywództwa, które sprzyjają wzrostowi efektywności poszczególnych osób i zespołów
3. Warsztat "Agile dla kierowników projektów"
Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:
 • filozofii Agile
 • ról i odpowiedzialności w projekcie
 • zarządzania projektem Agile
 • procesów i produktów Agile
 • komunikacji w projekcie
 • priorytetyzacji
 • sterowania projektem Agile
 • planowania projektów zwinnych
Certyfikaty
PRINCE2® Foundation
Informacje dodatkowe
Język szkolenia/Training language: polski/polish
Kompetencje

Our Experts

Employers list