logo Unii Europejskiej
A A A
Log on / Register |

Zarządzanie - ścieżka: Challenge of Egypt Project Management -TYLKO DLA STUDENTÓW AFiBV*
Termin
2019-12-18 - 2019-12-18 To enroll to an event you need to logon
Event enlist dates
2019-12-03
You can resign in due date
2019-12-11
Lokalizacja
Koszt za uczestnika
Bezpłatne
Grupa docelowa

DLA KOGO?

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Integrated Vistula of the Future” skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

  1. Wejdź na stronę: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
  2. Wybierz interesujące Cię szkolenia/warsztaty
  3. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7508c18b-09a2-4c06-82c7-39059c722168/3.5AFiBV_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem.pdf i przeczytaj Regulamin https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/52e75b6e-7c12-46eb-bdf4-0dc18a360170/REGULAMIN_uczestnictwa_DLA_STUDENTW_AFiBV.pdf
  4. Przekaż niezwłocznie podpisane dokumenty do Biura Projektów, pokój 329

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział w 2 szkoleniach/warsztatach w ramach projektu Integrated Vistula of the Future”.

 

Zakres tematyczny szkolenia

* Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

* The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies”, who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies.

Termin: 18.12.2019

Godziny: 9:00- 16:00

Ramowy program szkolenia


Szkolenie obejmuje:

- jak w praktyce wykorzystywać najważniejsze elementy z teorii zarządzania projektami, 

- jak zorganizować projekt oraz przydzielać role, zadania i uprawnienia, 

- jak analizować ryzyka w projekcie oraz znajdować i stosować odpowiednie środki zaradcze, 

- jak przydzielać Grupy Zadań w roli Kierownika Projektu oraz monitorować realizację, 

- jak monitorować odchylenia (w budżecie, czasie trwania, zakresie oraz jakości) w realizacji projektu i podprojektów, 

- jak rozwiązywać problemy związane z projektem, 

- jak kontrolować projekt z pozycji Kierownika Projektu,

- jak radzić sobie ze zmianami w projekcie,  - jak organizować Komitet Sterujący,

- jak oceniać projekt, 

- jak rozumieć rolę wiedzy, umiejętności i zachowań w efektywnym zarządzaniu projektem.

Ramowe efekty kształcenia

Podczas gry biznesowej demonstrowane są najważniejsze cechy metodycznego zarządzania projektem pozwalające uczestnikom nauczyć się:

- jak w praktyce wykorzystywać najważniejsze elementy z teorii zarządzania projektami, 

- jak zorganizować projekt oraz przydzielać role, zadania i uprawnienia, 

- jak analizować ryzyka w projekcie oraz znajdować i stosować odpowiednie środki zaradcze, 

- jak przydzielać Grupy Zadań w roli Kierownika Projektu oraz monitorować realizację, 

- jak monitorować odchylenia (w budżecie, czasie trwania, zakresie oraz jakości) w realizacji projektu i podprojektów, 

- jak rozwiązywać problemy związane z projektem, 

- jak kontrolować projekt z pozycji Kierownika Projektu, - jak radzić sobie ze zmianami w projekcie, 

- jak organizować Komitet Sterujący,

- jak oceniać projekt, 

- jak rozumieć rolę wiedzy, umiejętności i zachowań w efektywnym zarządzaniu projektem.

Informacje dodatkowe

Język szkolenia/Training language: polski/polish

Kompetencje

Our Experts

Employers list