logo Unii Europejskiej
A A A
Log on / Register |

Cloud Computing:Software Architecture of Distributed systems for IoT and High volume-introduction -ONLY FOR AFiBV STUDENTS*
Termin
2019-10-05 - 2019-10-06 To enroll to an event you need to logon
Event enlist dates
2019-07-22 - 2019-09-23
You can resign in due date
2019-09-23
Lokalizacja
Grupa Uczelni Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3 ( koło stacji metra Stokłosy)
Koszt za uczestnika
Bezpłatne
Grupa docelowa

DLA KOGO?

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Integrated Vistula of the Future” skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 1. Wejdź na stronę: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
 2. Wybierz interesujące Cię szkolenia/warsztaty
 3. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/1577db82-cf7e-44d7-9675-9881372bdbe4/3.5AFiBV_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem_ANG.pdf i przeczytaj Regulamin https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/d64ebb4d-d33e-4ebb-86d7-d7ca57654919/REGULAMIN_uczestnictwa_DLA_STUDENTW_AFiBV_ANG.pdf
 4. Przekaż niezwłocznie podpisane dokumenty do Biura Projektów, Parter, Hol Główny, pokój G1

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział w 2 szkoleniach/warsztatach w ramach projektu Integrated Vistula of the Future”.

FOR WHOM?

The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies. The trainings are conducted as part of the project „Integrated Vistula of the Future”.

HOW TO ENROLL FOR TRAININGS?

 1. Go to the website: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
 2. Choose training/workshops that interests you
 3. Complete the recruitment documents https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/1577db82-cf7e-44d7-9675-9881372bdbe4/3.5AFiBV_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem_ANG.pdf and read Terms and conditions https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/d64ebb4d-d33e-4ebb-86d7-d7ca57654919/REGULAMIN_uczestnictwa_DLA_STUDENTW_AFiBV_ANG.pdf Provide signed documents immediately to the Project Office, Ground Floor, Main Hall, room G1

Do you have any questions? Write to: szkolenia@vistula.edu.pl

ATTENTION! The participant can take part in 2 training/workshops within the framework of the project “Integrated Vistula of the Future”.

Zakres tematyczny szkolenia

* Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

* The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies”, who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies.

Termin: 5-6.10.2019

Godziny: 9:00- 16:00

Ramowy program szkolenia

 • Distributed system - What it is? Why we need them?
 • IoT and High Volume systems
 • Distributed processing
 • Communication inside and outside distributed systems
 • Data storage in distributed systems
 • Eventually Consistent
 • CAP theory
 • BASE and ACID
 • Vertical and Horizontal Scalability
 • Stateless and Stateful services
 • RDBS and NoSQL in distributed systems
 • Synchronous and Asynchronous processing
 • Client-Server and Events
 • Distributed Microservices
 • Services discovery and network distribution
 • Monitoring and Diagnostics of distributed systems
Informacje dodatkowe

Język szkolenia/Training language: angielski/english

Kompetencje

Our Experts

Employers list