logo Unii Europejskiej
A A A
Log on / Register |

ONas

Skoro tu jesteś, to znaczy, że rozumiesz jak ważny jest pierwszy kontakt ze światem biznesu jeszcze w trakcie studiów. Wspólnie sprawimy, by Twoje doświadczenia zawodowe stały się początkiem udanej kariery. Pomożemy Ci stworzyć profesjonalne CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli chcesz, możesz umówić się na konsultacje z doradcą zawodowym lub doradcą ds. przedsiębiorczości. Dodatkowo możesz skorzystać z warsztatów, które organizujemy.

Zapraszamy do Biura Karier !

Czym zajmujemy się w Biurze Karier?

Dbamy o rozwój i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy oraz aktywnie współpracujemy z biznesem i firmami partnerskimi. Nawiązujemy kontakty z renomowanymi instytucjami polskimi i zagranicznymi.

Za pomocą zintegrowanego systemu badania kompetencji wykonujemy diagnostykę potencjału zawodowego studentów, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować kandydatów do potrzeb konkretnych firm i stanowisk.

Każdego roku organizujemy wiele ciekawych szkoleń oraz warsztatów dotyczących np. planowania kariery, przedsiębiorczości. Spotkania prowadzone są przez przedstawicieli firm i organizacji, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą inspirując studentów do aktywizacji zawodowej.

Wśród naszego zespołu pracują doradcy zawodowi, którzy oferują pomoc w pisaniu CV, przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej oraz wyborze ścieżki kariery.

Od 6 lat organizujemy targi pracy JobSpot oraz JobDay adresowane do studentów i absolwentów, którzy mają wtedy najlepszą okazję do zapoznania się z ofertami pracy, praktyk i staży oraz wymaganiami stawianymi kandydatom. Cenną korzyścią dla studentów jest bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację w danej firmie. Natomiast firmom biorącym udział w targach daje to możliwość zaprezentowania firmy oraz poznania studentów.

Istotną rolą Biura Karier jest organizacja i koordynacja praktyk zawodowych, które są obligatoryjne dla wszystkich studentów studiów o  profilu praktycznym. Umożliwiają one studentom zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających im na sprawne wejście na rynek pracy. Udział w praktykach oprócz poznania zasad funkcjonowania i organizacji firmy umożliwia także nabycie umiejętności komunikacji, współpracy w zespole, jak również rozwija takie cechy osobowości jak samodzielność, podejmowanie inicjatywy, odpowiedzialność.

Niezwykle ważną inicjatywą wspomagającą studentów w wejściu na rynek pracy są realizowane przez nas od kilku  lat projekty finansowane przez UE, dzięki którym ponad 70% naszych studentów otrzymało propozycję zatrudnienia po zakończeniu stażu. Aktualnie realizujemy 6 kolejnych projektów. Do udziału w nich zachęcamy wszystkich zainteresowanych znalezieniem dobrej i perspektywicznej pracy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Biura Karier i Praktyk