logo Unii Europejskiej
A A A
Log on / Register |

Basics of the aerospace industry and management of an aerospace industry company-ONLY FOR SGTIHV*
Termin
2019-10-22 - 2019-12-03
Event enlist dates
2019-08-21 - 2019-10-18
You can resign in due date
2019-10-18
Lokalizacja
Grupa Uczelni Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3 ( koło stacji metra Stokłosy)
Koszt za uczestnika
Bezpłatne
Grupa docelowa

DLA KOGO?

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Tourism Education of the Future - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji” skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

 

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

  1. Wejdź na stronę: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
  2. Wybierz interesującą Cię ścieżkę szkoleniową
  3. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/c67df31c-e8b8-44eb-86fe-4c7dc76bbe16/3.5SGTiR_UMOWA_SZKOLENIOWA.pdf i przeczytaj Regulamin https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7bfc6203-ddae-4ca6-89e2-9941675cbb3f/REGULAMIN.pdf
  4. Przekaż niezwłocznie podpisane dokumenty do Biura Projektów, 3piętro, pokój 329

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział tylko w 1 ścieżce szkoleniowej w ramach projektu Tourism Education of the Future - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji”

 

FOR WHOM?

The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies in the fields of "Tourism and Recreation" and “Dietetics”, who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies. The trainings are conducted as part of the project „Tourism Education of the Future - A comprehensive program to improve the teaching process management quality and teaching quality at the School of Tourism and Hospitality Management”

 

HOW TO ENROLL FOR TRAININGS?

  1. Go to the website: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
  2. Choose the training path that interests you
  3. Complete the recruitment documents https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/707cf145-f2b7-4881-8783-2bad9432115f/3.5SGTiR_TRAINING_AGREEMENT.pdf and read Terms and conditions https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/0f76aa32-5c02-479b-b7bc-415a152b7b8a/TERMS_AND_CONDITIONS.pdf
  4. Provide signed documents immediately to the Project Office, 3th Floor, room 329.

Do you have any questions? Write to: szkolenia@vistula.edu.pl

ATTENTION! The participant can take part only in one training path within the framework of the project „Tourism Education of the Future - A comprehensive program to improve the teaching process management quality and teaching quality at the School of Tourism and Hospitality Management”

Zakres tematyczny szkolenia
*Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich
*The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies in the fields of "Tourism and Recreation" and “Dietetics”, who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies


During this training you will learn more about
• the emergence, development and the
present of the aerospace industry
• international and regional aerospace organizations and institutions
• key employees of aerospace institutions and organizations
- their duties, tasks and areas of responsibility
• ways of effective management
• crisis management

Name of the Training Path

 Dates

Hours 

Basics of the aerospace industry and management of an aerospace industry company

Tuesday 22.10.2019

17:30-20:40

Saturday 26.10.2019

08:30-15:00

Tuesday 29.10.2019

17:30-20:40

Tuesday 05.11.2019

17:30-20:40

Tuesday 12.11.2019

17:30-20:40

Saturday 16.11.2019

08:30-15:00

Tuesday 19.11.2019

17:30-20:40

Saturday 23.11.2019

08:30-15:00

Tuesday 26.11.2019

17:30-20:40

Saturday 30.11.2019

08:30-15:00

Tuesday 03.12.2019

17:30-20:40

Certyfikaty
Certyfikat IATA
Informacje dodatkowe
Język szkolenia/Training language: angielski/english
Kompetencje

Our Experts

Employers list