logo Unii Europejskiej
A A A
Log on / Register |

Dietetyk Manager z certyfikatem-TYLKO DLA STUDENTÓW SGTiH*
Termin
2020-02-22 - 2020-03-22 To enroll to an event you need to logon
Event enlist dates
2019-11-22 - 2020-02-10
You can resign in due date
2020-02-10
Lokalizacja
Koszt za uczestnika
Bezpłatne
Grupa docelowa
Grupa docelowa

DLA KOGO?

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Tourism Education of the Future - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji” skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

  1. Wejdź na stronę: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
  2. Wybierz interesującą Cię ścieżkę szkoleniową
  3. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/8fbb668b-16c9-42f6-ab4a-1a2be4be55a5/3.5SGTiH_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem16102019.pdf i przeczytaj Regulamin https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7bfc6203-ddae-4ca6-89e2-9941675cbb3f/REGULAMIN.pdf
  4. Przekaż niezwłocznie podpisane dokumenty do Biura Projektów, pokój 329

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział tylko w 1 ścieżce szkoleniowej w ramach projektu Tourism Education of the Future - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji”

Zakres tematyczny szkolenia
Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

* The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies in the fields of "Tourism and Recreation" and “Dietetics”, who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies.

Nazwa Ścieżki Szkoleniowej

Nazwa szkolenia/szkolenia certyfikowanego/warsztatu

Terminy

Godziny udzielenia wsparcia
(w każdym dniu)

DIETETYK MANAGER Z CERTYFIKATEM

Analiza i raportowanie danych  z wykorzystaniem branżowego oprogramowania (8h)

22.02.2020

9.00-16.00

Team Skills and Leadership (Kierowanie zespołem i przywództwo) (32h)

07-08.03.2020
21-22.03.2020

9.00-16.00


Analiza i raportowanie danych  z wykorzystaniem branżowego oprogramowania
Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:
•przygotowywania danych do przeprowadzenia analizy
•tworzenia zestawień
•wykorzystywania różnych funkcji Excel
•dokonywania analizy i oceny danych
•wykonywania prognozy i symulacji
•wykorzystywania scenariuszy
•przeprowadzania analiz z wykorzystaniem tabeli przestawnej

Team Skills and Leadership (Kierowanie zespołem i przywództwo)
Podczas szkolenia nauczysz się:
Kierowania pracą zespołu poprzez:
•definiowanie ról w zespole
•identyfikację wartości i zachowań menedżera
•rozpoznanie własnego stylu zarządzania, który sprzyja wzrostowi efektywności poszczególnych osób i zespołów
•organizację pracy własnej i zespołu

Jak zwiększyć wydajność pracy zespołu poprzez:
•badanie wpływu stylu przywództwa na wydajność zespołu na podstawie case study
•określanie znaczenia wydajności zespołu w osiąganiu celów organizacyjnych
•rozpoznawanie i usuwanie słabych wyników
•zastosowanie technik motywacyjnych w celu zwiększenia wydajności zespołu i wydajności indywidualnej
•rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Informacje dodatkowe
Język szkolenia/Training language: polski/polish
Kompetencje

Our Experts

Employers list