logo Unii Europejskiej
A A A
Log on / Register |

Event Leader -TYLKO DLA STUDENTÓW SGTIH*
Termin
2020-02-28 - 2020-04-19 To enroll to an event you need to logon
Event enlist dates
2019-12-09
You can resign in due date
2020-02-17
Lokalizacja
Koszt za uczestnika
Bezpłatne
Grupa docelowa

DLA KOGO?

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Tourism Education of the Future - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji” skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

 

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 1. Wejdź na stronę: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
 2. Wybierz interesującą Cię ścieżkę szkoleniową
 3. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/8fbb668b-16c9-42f6-ab4a-1a2be4be55a5/3.5SGTiH_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem06112019.pdf  i przeczytaj Regulamin https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7bfc6203-ddae-4ca6-89e2-9941675cbb3f/REGULAMIN.pdf
 4. Przekaż niezwłocznie podpisane dokumenty do Biura Projektów, 3piętro, pokój 329

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział tylko w 1 ścieżce szkoleniowej w ramach projektu Tourism Education of the Future - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji”

 

Zakres tematyczny szkolenia
* Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

Nazwa Ścieżki Szkoleniowej Nazwa szkolenia/szkolenia certyfikowanego/warsztatu  Terminy Godziny udzielenia      wsparcia
  (w każdym dniu)
Event Leader Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów 28.02.2020,
06.03.2020
9:00-16:00
Zarządzanie danymi w event management 14-15.03.2020 9:00-16:00
Team Skills and Leadership (Kierowanie zespołem i przywództwo) 28-29.03.2020
18-19.04.2020
9:00-16:00
Ścieżka "Event Leader" składa się z:
1. Warsztat „Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów”

Podczas warsztatu nauczysz się:

 • rozwijać umiejętności skutecznego identyfikowania problemów w miejscu pracy
 • metod generowania odpowiednich rozwiązań
 • technik delegowania działań w ramach danych rozwiązań
 • metod oceny rozwiązań oraz monitorowania ich wdrażania
2. Warsztat "Zarządzanie danymi w event management"
Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:
 • przygotowywania danych do przeprowadzenia analizy
 • tworzenia zestawień
 • wykorzystywania różnych funkcji Excel
 • dokonywania analizy i oceny danych
 • wykonywania prognozy i symulacji
 • wykorzystywania scenariuszy
 • przeprowadzania analiz z wykorzystaniem tabeli przestawnej

3. Szkolenie certyfikowane „Team Skills and Leadership (Kierowanie zespołem i przywództwo)”

Podczas szkolenia nauczysz się:

Kierowania pracą zespołu poprzez:

 • definiowanie ról w zespole
 • identyfikację wartości i zachowań menedżera
 • rozpoznanie własnego stylu zarządzania, który sprzyja wzrostowi efektywności poszczególnych osób i zespołów
 • organizację pracy własnej i zespołu

Jak zwiększyć wydajność pracy zespołu poprzez:

 • badanie wpływu stylu przywództwa na wydajność zespołu na podstawie case study
 • określanie znaczenia wydajności zespołu
 • w osiąganiu celów organizacyjnych
 • rozpoznawanie i usuwanie słabych wyników
 • zastosowanie technik motywacyjnych w celu zwiększenia wydajności zespołu i wydajności indywidualnej
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
Certyfikaty
„Team Skills and Leadership” ILM Endorsed
Informacje dodatkowe
Język szkolenia/Training language: polski/polish
Kompetencje

Our Experts

Employers list