Bezpieczeństwo - ścieżka: RODO z perspektywy IT
Termin
2019-07-12 - 2019-07-12
Event enlist dates
2019-05-27 - 2019-07-01
You can resign in due date
2019-07-01
Lokalizacja
Grupa Uczelni Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3 ( koło stacji metra Stokłosy)
Koszt za uczestnika
Bezpłatne
Grupa docelowa

DLA KOGO?

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Integrated Vistula of the Future” skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

  1. Wejdź na stronę: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
  2. Wybierz interesujące Cię szkolenia/warsztaty
  3. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7508c18b-09a2-4c06-82c7-39059c722168/3.5AFiBV_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem.pdf i przeczytaj Regulamin https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/52e75b6e-7c12-46eb-bdf4-0dc18a360170/REGULAMIN_uczestnictwa_DLA_STUDENTW_AFiBV.pdf
  4. Przekaż niezwłocznie podpisane dokumenty do Biura Projektów, Parter, Hol Główny, pokój G1

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział w 2 szkoleniach/warsztatach w ramach projektu Integrated Vistula of the Future”.

FOR WHOM?

The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies. The trainings are conducted as part of the project „Integrated Vistula of the Future”.

HOW TO ENROLL FOR TRAININGS?

  1. Go to the website: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
  2. Choose training/workshops that interests you
  3. Complete the recruitment documents https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7508c18b-09a2-4c06-82c7-39059c722168/3.5AFiBV_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem.pdf and read Terms and conditions https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/52e75b6e-7c12-46eb-bdf4-0dc18a360170/REGULAMIN_uczestnictwa_DLA_STUDENTW_AFiBV.pdf
  4. Provide signed documents immediately to the Project Office, Ground Floor, Main Hall, room G1

Do you have any questions? Write to: szkolenia@vistula.edu.pl

ATTENTION! The participant can take part in 2 training/workshops within the framework of the project “Integrated Vistula of the Future”.

Zakres tematyczny szkolenia

* Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

* The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies”, who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies.

Termin: 12.07.2019

Godziny: 9:00- 16:00

Ramowy program szkolenia


Szkolenie obejmuje: 

- Wstęp – RODOodporność w 10 krokach,

- Zagrożenia i podatności:

- Omówienie cyberzagrożeń i podatności,

- Demonstracja praktyczna - atak na źle zabezpieczony system oraz niewyedukowanego pracownika, wykorzystanie podatności,

- Co mówi RODO nt. zabezpieczenia danych osobowych od strony technicznej:

- Zabezpieczenia adekwatne do ryzyka oraz 

- Ochrona komputerów,

- Ochrona urządzeń mobilnych,

- Ochrona systemów IT

- Analiza ryzyka i adekwatne systemy zabezpieczeń na przykładzie poczty elektronicznej.

- Klasy omawianych rozwiązań: anti-malware, anti-phishing, zero-day, user behaviour analysis z wykorzystaniem machine learning, DLP, PAM, NAC, IRM, ITSM.

- Ciągłe monitorowanie i proces zarządzania incydentami kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa.

- Incydent response, co należy, jeśli doszło do ataku,

- Procedura zarządzania incydentami

- Procedura zarządzania incydentami w praktyce,

- Obowiązek notyfikacji w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych 72h.

- Studium przypadku.
Informacje dodatkowe
Język szkolenia/Training language: polski/polish
Kompetencje

Our Experts

Employers list