Advanced Architecting on AWS- TYLKO DLA STUDENTÓW AFiBV*
Termin
2019-08-19 - 2019-08-21
Event enlist dates
2019-06-18 - 2019-08-05
You can resign in due date
2019-08-05
Lokalizacja
Grupa Uczelni Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3 ( koło stacji metra Stokłosy)
Koszt za uczestnika
Bezpłatne
Grupa docelowa

DLA KOGO?

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Integrated Vistula of the Future” skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

  1. Wejdź na stronę: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
  2. Wybierz interesujące Cię szkolenia/warsztaty
  3. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7508c18b-09a2-4c06-82c7-39059c722168/3.5AFiBV_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem.pdf i przeczytaj Regulamin https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/52e75b6e-7c12-46eb-bdf4-0dc18a360170/REGULAMIN_uczestnictwa_DLA_STUDENTW_AFiBV.pdf
  4. Przekaż niezwłocznie podpisane dokumenty do Biura Projektów, Parter, Hol Główny, pokój G1

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział w 2 szkoleniach/warsztatach w ramach projektu Integrated Vistula of the Future”.

FOR WHOM?

The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies. The trainings are conducted as part of the project „Integrated Vistula of the Future”.

HOW TO ENROLL FOR TRAININGS?

  1. Go to the website: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
  2. Choose training/workshops that interests you
  3. Complete the recruitment documents https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7508c18b-09a2-4c06-82c7-39059c722168/3.5AFiBV_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem.pdf and read Terms and conditions https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/52e75b6e-7c12-46eb-bdf4-0dc18a360170/REGULAMIN_uczestnictwa_DLA_STUDENTW_AFiBV.pdf
  4. Provide signed documents immediately to the Project Office, Ground Floor, Main Hall, room G1

Do you have any questions? Write to: szkolenia@vistula.edu.pl

ATTENTION! The participant can take part in 2 training/workshops within the framework of the project “Integrated Vistula of the Future”.

Zakres tematyczny szkolenia

* Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

* The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies”, who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies.

Termin: 19-21.08.2019

Godziny: 9:00- 16:00

Ramowy program szkolenia

Szkolenie obejmuje:

przegląd najlepszych praktyk w chmurze opracowanych przez AWS,

- strategie kont AWS, zaawansowane architektury sieciowe,

- zarządzanie wdrażaniem w AWS,

- projektowanie Large Datastores,

- przenoszenie Large Datastores do AWS, architekturę Big Data, projektowanie z myślą o Large Scale Applications, szyfrowanie danych i zarządzanie kluczami w AWS,

- zabezpieczanie danych AWS,

- projektowanie do celów wydajnościowych.

Uczestnik:

- zdobędzie umiejętność stosowania AWS Well-Architected Framework,

- zdobędzie umiejętność zarządzania wieloma kontami AWS,

- zdobędzie umiejętność podłączenia lokalnych centr danych do chmury AWS,

- zrozumie implikację fakturowania związanych z podłączeniem systemów VPC,

- zdobędzie umiejętność przenoszenia dużych danych z lokalnych centrów danych do chmury AWS,

- zdobędzie umiejętność projektowania dużych magazynów danych dla chmury AWS,

- zdobędzie umiejętność ochrony infrastruktury przed atakami DDoS,

- zdobędzie umiejętność zabezpieczenia danych w systemie AWS za pomocą szyfrowania, osiągnie umiejętność zwiększenia wydajności rozwiązań,

- zdobędzie umiejętność wyboru najbardziej odpowiedniego mechanizmu wdrażania systemu AWS.

Informacje dodatkowe

Język szkolenia/Training language: polski/polish

Kompetencje

Our Experts

Employers list