logo Unii Europejskiej
A A A
Log on / Register |

Chmura obliczeniowa–Sortware Architecture of Distributed system for IoT and Hight Volume- Introduction -TYLKO DLA STUDENTÓW AFiBV*
Termin
2019-11-04 - 2019-11-05 To enroll to an event you need to logon
Event enlist dates
2019-07-24
You can resign in due date
2019-10-31
Lokalizacja
Grupa Uczelni Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3 ( koło stacji metra Stokłosy)
Koszt za uczestnika
Bezpłatne
Grupa docelowa

DLA KOGO?

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Integrated Vistula of the Future” skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

  1. Wejdź na stronę: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
  2. Wybierz interesujące Cię szkolenia/warsztaty
  3. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7508c18b-09a2-4c06-82c7-39059c722168/3.5AFiBV_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem.pdf i przeczytaj Regulamin https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/52e75b6e-7c12-46eb-bdf4-0dc18a360170/REGULAMIN_uczestnictwa_DLA_STUDENTW_AFiBV.pdf
  4. Przekaż niezwłocznie podpisane dokumenty do Biura Projektów, 3 piętro, pokój 329.

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział w 2 szkoleniach/warsztatach w ramach projektu Integrated Vistula of the Future”.

FOR WHOM?

The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies. The trainings are conducted as part of the project „Integrated Vistula of the Future”.

HOW TO ENROLL FOR TRAININGS?

  1. Go to the website: https://e-kariera.vistula.edu.pl/BazaRozwoju
  2. Choose training/workshops that interests you
  3. Complete the recruitment documents https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/7508c18b-09a2-4c06-82c7-39059c722168/3.5AFiBV_Umowa_szkoleniowa_ze_studentem.pdf and read Terms and conditions https://e-kariera.vistula.edu.pl/Dokument/Find/52e75b6e-7c12-46eb-bdf4-0dc18a360170/REGULAMIN_uczestnictwa_DLA_STUDENTW_AFiBV.pdf
  4. Provide signed documents immediately to the Project Office, 3th Floor, room 329.

Do you have any questions? Write to: szkolenia@vistula.edu.pl

ATTENTION! The participant can take part in 2 training/workshops within the framework of the project “Integrated Vistula of the Future”.

Zakres tematyczny szkolenia

* Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia”, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

* The trainings are addressed to full-time and part-time students of the 1st and 2nd degree studies”, who are not on the 1st and 2nd semester of bachelor studies.

Termin: 04-05.11.2019

Godziny: 9:00- 16:00

Ramowy program szkolenia


Szkolenie obejmuje:

- definicję i znaczenie pojęcia „system rozproszony”,

- IoT i High Volume system, przetwarzanie rozproszone,

- komunikację wewnątrz i na zewnątrz systemów rozproszonych,

- przechowywanie danych w systemach rozproszonych,

- eventually Consistent, teorię CAP,

- BASE i ACID,

- skalowalność pionową i poziomą,

- usługi Stateless i Stateful,

- RDBS i NoSQL w systemach rozproszonych,

- przetwarzanie synchroniczne i asynchroniczne,

- klientSerwer i zdarzenia, mikrousługi rozproszone, odkrywanie usług i dystrybucję sieci, monitorowanie i diagnostykę systemów rozproszonych.

Ramowe efekty kształcenia

- poznanie teorii oraz przykładów architektury systemu rozproszonego,

- zdobycie umiejętności stworzenia przestrzeni do dyskusji i dobrego zrozumienia kluczowych aspektów,

- poznanie możliwości i ograniczeń, które pozwalają na wdrożenie,

systemów IoT i architektury High Value, poznanie niektórych aspektów Microserwisów, które odpowiadają na potrzeby architektury rozproszonej.

Informacje dodatkowe

Język szkolenia/Training language: polski/polish

Kompetencje

Our Experts

Employers list